โปรแกรม ที่ 2


เค้กบ้านสวน ชิฟฟ่อนปูกะเอ วุ้นเป็ด ไร่กำนันจุล
  ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  โดย กินโจ๊ก@บางบัวทองขนมอร่อยๆบางที ก็หาซื้อยาก หรืออยากจะกินที ก็ต้องเดินทางไปถึงร้านที่จำหน่ายโดยตรง แต่ก็ได้ขนมเพียงเจ้าเดียว ไม่หลากหลาย คนนั้นอยากกินแบบนี้ คนนี้อยากกินแบบนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน จนกระทั่งมีร้านที่ได้ความคิดนี้ รวบรวมขนมอร่อยๆจากหลายๆเจ้า มาไว้ในที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเดินทางไกล มาที่นี่ที่เดียว มีครบถ้วนขนมอร่อยที่ต้องการ

วัดพะเยาว์ เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขต ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยชาวบ้านพะเยาว์เชื่อกันว่า บรรพบุรุษของตนได้อพยพมาจากทางเมืองเหนือ คราวเดียวกับที่ชาวเชียงแสนที่อพยพมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๔๗ ในสมัยรัชกาลที่๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้จนทุกวันนี้คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอีกทั้งสำเนียงและภาษาในการพูดแบบเมืองเหนือ (ภาษายวน)

สำหรับความเป็นมาของพระพุทธรูปทองคำองค์นี้เดิมทีประดิษฐานอยู่บริเวณ วัดร้างแห่งหนึ่งในเขต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยองค์พระลงรักพอกปูนไว้ทั้งองค์ สันนิษฐานว่าคงเป็นพระพุทธปฎิมาที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และแรกเริ่มคงประดิษฐานอยู่ในวัดแถบชานเมืองหลวง ชาวบ้านคงเกรงว่าพม่าข้าศึกที่มาตีกรุงศรีอยุธยาราชธานีจะทำลายพระพุทธรูปองค์นี้  จึงทำการพอกปูนไว้เพื่อปิดบังมิให้เห็นองค์จริงด้านในว่าเป็นโลหะทองคำ จวบจนประมาณปีพ.ศ.๒๔๒๐ ชาวบ้านบ้านศาลารีไทย หมู่ที่๓ อ.เสาไห้ ได้เริ่มสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นชื่อว่า “อุทิศสโมสร” จึงได้ไปเชิญพระพุทธคำองค์นี้มาจาก วัดร้างที่อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ (ต่อมาคือวัดอุทิศสโมสร)

ประมาณปี พ.ศ.๒๔๗๘ ชาวบ้านแถบวัดอุทิศสโมสร ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจาก ฝนแล้งจึงพากันอพยพหนีภัยธรรมชาติ ทำให้วัดอุทิศสโมสรกลายเป็นวัดร้าง  และเมื่อปีพ.ศ.๒๔๘๔ ชาววัดพะเยาว์ ต้องการพระประธานในโบสถ์องค์ใหม่ เนื่องจากองค์เดิมมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจากวัดอุทิศสโมสร  และในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ชาวบ้านพะเยาว์ได้ช่วยกันกะเทาะปูนที่พอกองค์พระออกทั้งหมดตามคำแนะนำของพระเทพวิมลโมลี (อดีตเจ้าคณะจ.สระบุรี) ที่เห็นว่าเริ่มมีรอยกะเทาะของปูน ก็พบว่าองค์พระเป็นโลหะทองทั้งองค์ ซึ่งในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน ทางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ก็มีพระพุทธรูปทองคำ(พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร) เช่นเดียวกัน ด้านอาจารย์ ปรีดา วีรสวัสดิ์ อดีตอาจารย์โรงเรียนวัดไตรมิตรฯ จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาที่วัดพะเยาว์ ผลการตรวจสอบและวิเคาระห์พบว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีสัดส่วนของเนื้อโลหะเป็นทองคำถึง ร้อยละ ๗๐ ชาวบ้านจึงพากันเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อทองคำ” เป็นพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง ประมาณ ๑เมตร  สูง๑.๕เมตร ปัจจุบันประดิษฐานในวิหารจัตุรมุข ภายในวัดพะเยาว์ อ.เสาไห้ จ.สรับุรี เป็นศูนย์รวมความศรัทธาคู่บ้านควรเมืองของชาวสระบุรี

และเมื่อวันที่ ๔ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ถวายนามพระพุทธรูปทองคำ วัดพะเยาว์ อ.เสาไห้จ.สระบุรี ว่า “พระพุทธรัชสุวรรณมงคล” พร้อมกันนี้ทางวัดได้เททองหล่อองค์พระพุทธรูปทองคำ องค์จำลองขึ้นเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนที่มานมัสการ ขอพรสามารถปิดทองที่องค์จำลองได้

ขณะนี้ทางวัดพะเยาว์ ได้ทำการก่อสร้างเมรุ  จึงใคร่ขอเชิญชวน ร่วมบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน....

 

 

 

วิหารจตุรมุข ประดิษฐาน องค์หลวงพ่อทองคำ

 

พระพุทธรูปทองคำ

 

องค์จำลองสำหรับปิดทอง

 

 

โบสถ์ วัดพะเยาว์

 

สภาพอันร่มรื่นภาพในวัดสถานที่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเมรุ

ป้าแจ๋ว กับรอยยิ้มที่คอยต้อนรับ ผู้ศรัทธาที่มาวัดพะเยาว์

เบอร์ติดต่อ วัดพะเยาว์ โทร. ๐๘๗ ๙๙๘ ๕๑๖๖


วัดเขาแก้ววรวิหาร
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา การดำเนินชีวิตของคนไทยจึงผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดงานต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและอื่น ๆ ซึ่งในประเทศไทยมีวัดอยู่เป็นจำนวนมาก แบ่งออกเป็นพระอารามหลวงหรือวัดหลวง วัดราษฎร์ และวัดร้าง
พระอารามหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์และขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง วัดราษฎร์ คือวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ส่วนวัดร้าง คือ วัดที่ทรุดโทรม ไม่มีพระสงฆ์พำนักอาศัยจำพรรษา ทางราชการจะขึ้นทะเบียนไว้
สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีวัดเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธาของคนในแต่ละสมัย ในจำนวนวัดที่มีมากมายมีอยู่เพียงแค่ ๓ วัดที่จัดเป็นพระอารามหลวง ได้แก่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร) ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท วัดสมุหประดิษฐาราม (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ และวัดเขาแก้ว (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้
ประวัติความเป็นมาของวัดเขาแก้ว
วัดเขาแก้ว เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๑ สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ด้วยตั้งอยู่บนเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉาย ทรงหยุดพักพระราชอิริยาบถ ณ พลับพลา บริเวณท่าหินลาดหน้าพระอาราม ทอดพระเนตรเห็นพระอารามชำรุดทรุดโทรมและตั้งอยู่ในชัยภูมิเนินเขาเตี้ยๆ ที่งดงามแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่ปฏิบัติสมณธรรม ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยานิกรบดินทร (โต กัลยาณมิตร) เป็นแม่กอง ทำการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่ มีการขยายขนาดพระอุโบสถให้ใหญ่ขึ้น ก่อกำแพงแก้วล้อมรอบ รวมทั้งบูรณะพระเจดีย์ให้มั่นคง และสร้างพระวิหารจัตุรมุขยอดปรางค์ขึ้นใหม่ กับทั้งสร้างกุฎีสงฆ์ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ และทรงสถาปนาวัดเขาแก้วขึ้นเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า “วัดคีรีรัตนาราม”
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดระเบียบคณะสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจคณะสงฆ์ในพื้นที่เมืองสระบุรี ทอดพระเนตรป้ายที่ติดไว้ที่ท่าหินลาดหน้าวัดว่า “วัดคีรีรัตนาราม” ทรงรับสั่งว่าเป็นคำมคธ ทรงให้เรียกเป็นคำไทยว่า “วัดเขาแก้ว” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยววัดหน้าพระลาน :

หากแลดูแต่ผิวเผินแล้ว วัดหน้าพระลานก็เป็นเพียงแค่วัดธรรมดาวัดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย โบสถ์ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ ก็แค่นั้น แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่า ภายในอาณาบริเวณวัดหน้าพระลาน ที่ตั้งอยู่ชิดติดริมถนนหมายเลข 1 นี้ ยังมีพระพุทธรูป นามว่า หลวงพ่อองค์ดำ ที่หลวงปู่ศรี ได้สร้างองค์จำมาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ นาลันทา เมืองราชคฤห์ประเทศอินเดีย มีหลากเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนที่หลวงปู่ศรี จะเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อองค์ดำ ที่ประเทศอินเดีย อย่างไรก็ตามที เรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ยังไร้ซึ่งคำอธิบาย

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทห่างจากตัวเมืองจังหวัดประมาณ 28 กิโลเมตร มีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ " รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลาย สมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร เมื่อครั้นเสด็จ นมัสการรอยพระพุทธบาท

ท่องเที่ยววันหยุด สุด ๆ กับ "ศุภศรุต" ในวันนี้ ผมขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยไป ระยะทางไม่ไกลเกินกว่า 100 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว วันอาทิตย์นี้ หากท่านยังไม่มีโปรแกรมไปไหน ลองพิจารณาจากเรื่อง นอกกรอบ นี้ดูสิครับ.

.

        เรื่องราวของ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) จังหวัดสระบุรี ท่านสามารถค้นหา ข้อมูล ได้อย่างง่ายดายจากอินเตอร์เน็ต  โดยเฉพาะเวปหลักของทางวัดที่มีชื่อว่า www.watkhaowong.com ก็เป็นเวปไซค์ที่ สานุศิษย์ ลูกหลานกองทุนธรรม ข้าวก้นบาตรของหนู ได้จัดสร้างถวายให้กับวัดครับ

ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด เขต3.อู่สำโรง

โปรแกรม9วัด