โปรแกรม 23 นครสวรรค์

วัดจันเสน

วัดจันเสน

วัดช่องแค

 

วัดตาคลี

 

วัดหนองสีนวล

วัดหนองโพ 

 

 

ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด เขต3.อู่สำโรง

โปรแกรม9วัด