โปรแกรม ที่ 3

วัดพระปรางค์มุณี

นารีผลหรือมักกลีผลที่เคยพบที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี แล้วย้ายมาที่วัดพระปรางค์มุนี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี มีอยู่ 2องค์คู่กัน เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พบนารีผลที่เรียกว่า "แม่นารีผล"อีก1องค์ที่วัดป่าพรหมยาน จ.ฉะเชิงเทราครับ ใครผ่านไปมาหรืออยู่ไม่ไกลนัก ก็เชิญไปแวะกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองได้ครับ....
นอกจากแม่นารีผลแล้ว ยังมีพระเขี้ยวแก้ว พระแม่เจ้าสุรัสวดีศรีโสภาค พระบรมสารีริกธาตุได้กราบไหว้ อธิษฐานจิตด้วย ใครต้องการไปพระนิพพาน
ถ้าใครไปวัดนี้ อย่าลืมไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์นะครับ ชื่อว่าหลวงพ่อทันจิต ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลย ท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์เป็นสำแสงสว่างสวยงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็นและถ่ายภาพไว้ได้ นำมาให้ชมเป็นขวัญตาครับ.....และมีหลวงปู่หลวงพอต่างๆอีก6องค์ครับ มีหลวงปู่ทวด หลวงปู่โต หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี

วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์

วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ เดิมมีชื่อว่า “วัดท่ากระบือ” หรือชาวบ้านรู้จักในนาม “วัดท่าควาย” ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากแม่น้ำลพบุรี ถนนสังฆราช ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
สักการะบูชา พระพุทธรูปทองคำ ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปทองคำวัดไตรมิตร ที่กรุงเทพฯ เพียงแต่ขนาดเล็กกว่า เมื่อก่อนมีความเชื่อว่าขอพรหลวงพ่อให้เอามือลูบเข่าองค์พระ แต่ปัจจุบัน ทางวัดไม่อนุญาตให้ลูบเข่าแล้วเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ หลวงพ่อทองคำองค์นี้ขอพรเรื่องการงานสมหวังดังใจมาหลายรายแล้ว ของที่นิยมบนก็คือดอกบัวสด เก้าสิบเก้าดอก

 

ี้

 


วัดประโชติการาม

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในวัดประโชติการามที่เป็นที่นับถืออันทรงคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้านบางกระบือก็คือ องค์พระพุทธรูป หลวงพ่อทรัพย์ที่มีความสูง 6 วา 7 นิ้ว และหลวงพ่อสิน ที่มีสูง 3 วา 3 ศอก 5 นิ้ว ทั้ง 2 องค์เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ส่วนพระพักตร์มีลักษณะการผสมผสานงานศิลป์แบบอู่ทอง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึ่งเป็นพระอัฏารสซ้อนคู่แห่งเดียวในประเทศไทย โดยชาวบ้านมีความหวั่นเกรงว่าจะทำให้พระพุทธรูปทั้ง 2 ได้รับความเสียไปมากกว่าเดิม

วัดพิกุลทอง

อยู่ที่ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ระมาณ ๙ กิโลเมตร ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ มีประชาชน ชอบแวะไปเที่ยว และนมัสการหลวงพ่อแพเสมอ ที่วัดนี้ ยังมีพระพุทธรูปนั่ง ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือพระใหญ่ประทานพร หรือพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี ซึ่งสร้างโดยหลวง พ่อแพ และสวนธรรมะเพื่อความสงบของจิตใจด้วย

วัดโพธิ์เก้าต้น

วัดโพธิ์เก้าต้นหรือวัดสระไม้แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ตรงกันข้ามกับอนุสาวรีย์ค่ายบางระจันฯ เป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากใน พ.ศ. 2308 ชาวบ้านใช้บริเวณนี้ได้รวมกำลังกันต่อสู้พม่า ที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา อย่างเข้มแข็งโดยมีพระอาจารย์ธรรมโชติ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ เป็นพระภิกษุมีคาถาอาคมขลัง ชาวบ้าน นับถือศรัทธามาก ทั้งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านบางระจันในการสู่รบกับพม่า จนถึงวันที่ค่ายบางระจันแตก วัดนี้ก็ถูกทิ้งร้างและชำรุดทรุดโทรมจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณ พ.ศ. 2484 มีประชาชนอพยพมาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้มากขึ้น วัดสระไม้แดงจึงได้รับการบูรณะ ปฏิสังขรณ์เรื่อยมา ถึงพ.ศ. 2492 ได้มีการขออนุญาตสร้างวัดขึ้นใหม่ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงพ.ศ. 2511 ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษา และมีชื่อว่า "วัดโพธิ์เก้าต้น"

สิ่งสำคัญภายในวัดโพธิ์เก้าต้นประกอบด้วย วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าวิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ หอระฆัง และเจดีย์ราย วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ เป็นวิหารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา - ฐานวิหารมีลักษณะพิเศษ คือ เป็นฐานปัทม์ ดูจากด้านข้างจะเห็นเป็นเส้นอ่อนโค้ง - ลักษณะอิฐจะมีลักษณะแตกต่างจากที่พบตามโบราณสถานทั่วไป คือมีรูปดอกจันทน์พิมพ์ ประทับอยู่บนด้านหน้าอิฐ ตั้งแต่ 3-4 ดอกและบางแผ่นมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประทับอยู่ นักโบราณคดีบางท่านสันนิษฐานว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง สิ่งที่กำหนดเรียกว่า "ดอกจันทน์" ทำเป็นรูปวงกลม มีจุดศูนย์กลางเป็นรอยลึกจากศูนย์กลางกลีบดอก ซึ่งทำคล้ายร้อยแป้งหยด ประดุจรัศมีแตกออกมาจากศูนย์กลาง มีทั้งหมด 5 จุด ลักษณะดังกล่าวเห็นได้ชัดว่ามีการกดประทับลงไปในเนื้ออิฐเมื่อยังดิบ วงดอกจันทน์อาจจะหมายถึง "ขุมนิธิ" เป็นสัญลักษณ์แห่งมงคล แต่เมื่อทำดอกไม้จันทน์เรียงกันถึง 3 ดอกบนแผ่นอิฐเดียวกันอาจเป็นเครื่องหมายถึงพระรัตนตรัย หรือ ไตรสรณาคมณ์ กล่าวคือ แก้ว 3 ประการในคติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งน่าตรงกับความมุ่งหมายที่ว่า รัตนตรัย เป็นเนื้อนาบุญของโลก การที่ได้พบพระรัตนตรัยก็เท่ากับเป็นบุญ ลาภอันประเสริฐ ส่วนลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งตรงกลางแบ่งตัวลายเป็นรูปประจำยาม และล้อมด้วยสี่เหลี่ยมอยู่ภายนอก ความหมายของประจำยาม โดยมากถือว่าเป็น ลักษณะของแผ่นยันต์ที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ทั่วไป

 ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด เขต3.อู่สำโรง


ไหว้พระ9วัด

โปรแกรม9วัด