โปรแกรม

สวนสวรรค์ทุ่งกระเจียว

 

วัดเขาเทียม

วัดเขาทำเทียม มีชื่อเรียกหลายชื่อ วัดเขาธรรมเธียร วัดเขาคำเทียม วัดเขาถ้ำเทียมสวรรค์ วัดเขาทำเทียม ชื่อเขาธรรมเธียร แปลว่า ที่อยู่ของนักปราชญ์ผู้ฉลาดในธรรม และเขาคำเทียม ปรากฏในหนังสือรายงานตรวจราชการ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) อยู่ด้านทิศตะวันตกของเมืองอู่ทอง เขาถ้ำเทียมสวรรค์ หมายถึง เพิงผาหน้าถ้ำของวัดอยู่บนที่สูง ก็เลยได้ชื่อว่าถ้ำเทียมสวรรค์ และชื่อว่า วัดเขาทำเทียมนั้น น่าจะหมายถึง วัดที่สร้างขึ้นคู่กับวัดเขาพระ คำว่า เทียม หมายถึง คู่กัน จึงมักมีคนพูดว่า วัดเมียหลวง เมียน้อย ได้ขออนุญาตสร้างวัดพร้อมกันกับวัดเขาพระ เมื่อปีพุทธศักราช 2460 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2471 เนื่องจากวัดเขาทำเทียม ชุมชนไม่หนาแน่น การพัฒนาเกี่ยวกับศาสนวัตถุ ค่อนข้างลำบาก ล่าช้า

 

 

อุทยานพระฤาษี

พระฤาษีนารอด พระฤาษีนารท หรือ พระฤาษีนารอท ถ้าจะพูดถึงที่เราเคยเห็นกันในงานพิธีไหว้ครู เช่น ครูดนตรีไทย จะสร้างเป็นหัวโขนรูปหน้าพระฤาษี ปิดทอง สวมลอมพอกฤาษี มีผ้าพับเป็นชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป เสียบอยู่กลางลอมพอก พระฤาษีนารอด ท่านเป็นฤาษีที่อยู่เหนือฤาษีทั้งปวง เป็นมหาฤาษี เป็นเทพฤาษี หรือ พรหมฤาษี ที่มีฌานอันแก่กล้า มีความรู้รอบด้าน ทั้งการแพทย์ พระเวท การดนตรี ทางกฏหมาย ดังนั้นเมื่อจะประกอบ
พิธีกรรมใดๆ ก็มักจะต้องทำพิธีอัญเชิญพระฤาษีนารอดก่อนเสมอ  มิฉะนั้นพิธีกรรมนั้นก็จะไม่สมบูรณ์
     มีตำรากล่าวไว้ว่า พระฤาษีนารอด หรือพระฤาษีนารท มีนามจริงว่า นารท มีปรากฏในวรรณคดีต่าง ๆ ในชื่อของ พระปรคนธรรพ หรือ เทพคนธรรพ์ ซึ่งเป็นเทพผู้มีความสามารถในการขับร้อง บรรเลงดนตรี ในทางดนตรีไทย ในหมู่นาฎศิลป์ หรือช่างศิลป์ จึงนับถือเป็นพ่อครูสูงสุด นักดนตรีและนักแสดงจะกราบไหว้ทุกครั้ง ก่อนที่จะเล่นเครื่องดนตรี หรือก่อนที่จะทำการแสดง
     ความสามารถอีดด้านหนึ่งที่กล่าวถึงกันมากไม่แพ้กันคือ พระฤาษีนารอด มีวิชาเป็นเลิศในทางการแพทย์ และมีคาถาอาคม กับน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถปัดเป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้หายได้ ในภาคนี้ หน้าตาของพระฤาษีนารอดจะเป็นรูปของ พระฤาษีที่มีหนวดเครายาวลงมาถึงอก ในมือถือดอกบัว ข้างหน้าพระฤาษีจะมีบาตรน้ำมนตร์ตั้งอยู่ เพื่อใช้ในการรักษาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ

วัดทับกระดาน

หลายท่านคงรู้จัก พุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีเพลงลูกทุ่ง ที่ฝากผลงานเพลงที่ไพเราะ และอยู่ในหัวใจของใครต่อใครมากมาย มาวันนี้ถึงแม้ พุ่มพวง จะจากแฟนเพลงไปแล้วหลายปี แต่เรื่องราว และความทรงจำก็มิได้จากไปตามร่างกายของพุ่มพวง สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องยังถูกเก็บรักษาไว้ ณ วัดทับกระดาน แห่งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ยังรักและคิดถึงราชินีเพลงลูกทุ่งคนนี้ ได้แวะเวียนมาระลึกถึง ขอเชิญร่วมงาน ครบรอบ 25 ปี ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ 11-17 มิถุนายน 2560 ณ.วัดทับกระดาน ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พบกับ ศิลปินมากมายที่มาร่วมงาน ครบรอบ 25ปี ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ งานนี้ได้พบกับลุงไกรสร แสงอนันต์ และเพชรลูกชายคนเดียว ของพุ่มพวง ดวงจันทร์  และศิลปิน ดังอีกมากมายที่จะมาร่วมงานให้ความสนุกกับ แฟนเพลงและรำลึก ถึง ราชินีลูกทุ่ง

 

 

วัดท่าเจดีย

 

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าตั้งแต่สมัยทวาราวดี มีโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางต่างๆ มีพระเครื่อง พระพิรอด พระถ้ำเสือ รูปฤาษีเป็นแบบพิมพ์สมัยทวารวดี 
   เทวรูปจักรนารายณ์เนื้อหิน สลักจากเนื้อหิน ขนาดกว้าง 97 เซนติเมตร สูง 175 เซนติเมตร แผ่นหินสลักนูนสูง เป็นรูปทิพยบุคคลมี 4 กรพระหัตถ์ขวาบนถือจักร พระหัตถ์ขวาล่างถือตรีศูลพระหัตถ์ซ้ายบนไม่ทราบแน่ชัดว่าถือสิ่งใด ส่วนพระหัตถ์ซ้ายล่างถือคฑา อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 
   บนยอดเขาพบซากเจดีย์อยุธยา 1 องค์ เป็นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวกว้างด้านละ 8 เมตร ส่วนบนเป็นองค์ระฆังสมัยทวารวดี เป็นการก่อสร้างเจดีย์สมัยอยุธยา ซ้อนทับบนโบราณสถานสมัยทวารวดี พบพระพิมพ์ดินเผาปางแสดงธรรมด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างประทับยืนภายในซุ้มจำนวน 2 องค์ 
   และยังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแกะสลักด้วยหินทรายสีเขียว สลักลวดลายมงคล 108 ประการ ในกรอบวงกลม นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เป็นรอยพระพุทธบาท ศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลายที่ ได้รับอิทธิพลศิลปะขอม อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16- 17ประดิษฐานไว้ในมณฑปบนยอดเขา (การสร้างรอยพระบาท เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) 
   ทุกปีมีงานนมัสการพระพุทธไสยาสน์ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 12(วันลอยกระทง) กับวันขึ้น 14 – 15 ค่ำ และแรม 1 ค่ำ เดือน 5


ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด เขต3.อู่สำโรง

โปรแกรม9วัด