โปรแกรม

วัดกองดิน 

เป็นวัดราษฏร์ในนิกายเถรวาท ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองการคณะสงฆ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยมี พระครูสุนทรเขมาภินันท์ เป็นเจ้าอาวาส ตามประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลกองดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้ระบุไว้ว่า วัดกองดินนี้ เป็นสถานที่หยุดพักทัพตำดินปืนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีพระประธานประจำในอุโบสถ มีพระนามว่า พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อปิยปกาศิต

หลวงพ่อปิยปกาศิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง มีลักษณะที่สำคัญคือ ขัดสมาธิเพชร พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาวางบนหัวเข่า พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมี (เกศ) เป็นดอกบัวตูม พระวรกายอวบอ้วน ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน ประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถวัดกองดิน จังหวัดระยอง

วัดเขาสุกิม

 เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย ตั้งอยู่บนเขาแพร่งขาหยั่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

               นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกความแข็งแรงของร่างกาย โดยการเดินขึ้นบันไดไปอย่างช้า ๆ หรือจะเลือกนั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นไปแทนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นบริเวณวัดมีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 3,280 ไร่ อยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขา ทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้นมัสการ และมีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดใกล้ ๆ กับบริเวณทางขึ้นรถรางไฟฟ้า ด้านบนมีสถานที่ทำบุญหลายจุด และอาคารสี่ชั้นชื่อ ตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติ ภายในจัดแสดงศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบราณล้ำค่าต่าง ๆ มากมายรวมถึงมุมทำบุญถวายสังฆทาน บริเวณชั้น 4 หรือชั้นดาดฟ้าของตึก จะมีวิหารบูรพาจารย์อุทิศ ซึ่งเป็นห้องพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มรณภาพไป แล้วหลายองค์ ได้แก่ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร, หลวงปู่ดุล อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์, หลวงปู่ฟั่น อาจาโร วัดป่าอุดม จังหวัดสกลนคร, พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ฯลฯ ซึ่งแต่ละองค์ดูงดงามและเหมือนจริงมาก นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงโต๊ะเก้าอี้ฝังมุก และแจกันขนาดใหญ่แบบจีน เวียดนาม จำนวนหลายใบอีกด้วย

วัดเขาพลอยแหวน

เป็นวัดเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาพลอยแหวน บริเวณนี้เดิมเคยเป็นแหล่งขุดพลอยแห่งแรกของจันทบุรี ภายในวัดมีบันไดขึ้นสู่ยอดเขาอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมณฑปพระพุทธบาท วันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ. 2530
    เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมณฑปพระพุทธบาท พระยาไกรโกษาข้าหลวงเมืองจันทบุรี สร้างองค์รัตนคีรีเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 2379 เป็นเจดียฺทรงกลมแบบลังกา ก่ออิฐถือปูน กว้าง 4 วา สูง 6 วา 3 ศอก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาปี พ.ศ. 2495 มีการบูรณะเจดีย์โดยขยายความกว้างและความสูงของฐาน เป็นกว้าง 4 วา 2 ศอก สูง 7 วา บริเวณด้านหน้าเจดีย์เป็นที่ตั้งของมณฑปซึ่งก่อสร้างค้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 ภายในประดิษฐานพรพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 1 ศอกหนึ่งองค์ฐานมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง

ยอดเขาพลอยแหวน เป็นจุดชมทิวทัศน์รอบเมืองจันท์ต้องเดินขึ้นบันไดไปราว 600 ขั้น ทางขึ้นแวดล้อมด้วยป่าดงดิบเขียวชอุ่มและมีนกหลายชนิดให้ดูโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีนกแต้วแล้วธรรมดาจำนวนมากอพยพเข้ามาสร้างรัง
    จากบริเวณยอดเขาจะเห็นตัวเมืองที่อยู่บริเวณเชิงเขาสระบาปอยู่ทางทิศตะวันตก และเห็นชายหาดแหลมสิงห์และเกาะนมสาวอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นสวนผลไม้เขียวครึ้ม

 

ขสมก.ไหว้พระ 9 วัด เขต3.อู่สำโรง

โปรแกรม9วัด